replica watches

позовите: 062238652

ОБЛАСТИ РАДА

Наше најбитније области рада су разгранате. У локалном, националном и међународном окружењу наша експертиза усмерена је ка грађанском и привредном праву уз, на међународном плану, додатне активности у сфери међународног кривичног права и међународног хуманитарног права. Члан нашег тима је и адвокат – судски преводилац за енглески језик што комуникацију са клијентима из иностранства чини олакшаном.

Сви адвокати су овлашћени за заступање пред свим судским инстанцама у Републици Србији: основним, вишим и апелационим судовима, Врховним касационим судом и Уставним судом. Адвокат Дејан Укропина је на листи бранилаца Међународног кривичног суда (Хаг, Холандија). Међународне судске институције пред којима смо заступали су Међународни суд правде (орган УН; Хаг, Холандија), Међународни кривични трибунал за бившу Југославију (Хаг, Холандија), Европски суд за људска права (Стразбур, Француска) и Суд за спортску арбитражу (Лозана, Швајцарска).

Појединачне области рада, по азбучном реду, су:

Алтернативно решавање спорова
Арбитраже
Грађанско право
Информационе технологије
Људска права
Међународно привредно право
Међународно хуманитарно право
Медицинско право
Медијско право
Облигационо право
Право привредних друштава

Право конкуренције
Право заштите животне средине
Привредно право
Породично право
Право интелектуалне својине
Радно право
Ратни злочини и злочини против човечности
Спортско право
Стечајно право
Управно право и поступак
Уставно право

Канцеларија је била укључена у пројекте са Организацијом за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС), Саветом Европе (СЕ), Европском унијом – Делегацијом у Београду, Министарством правде Сједињених Америчких Држава – Канцеларијом за прекоморску подршку, помоћ и обуку у тужилаштвима, Америчком адвокатском комором – Правном иницијативом за Централну Европу и Евроазију, Универзитетом у Новом Саду – Правним факултетом, националним и међународним невладиним организацијама итд.

Подршку нашим клијентима пружамо и у сарадњи са партнерским канцеларијама у Хрватској, Црној Гори, Босни и Херцеговини, Македонији, Словенији, Мађарској, Румунији, Аустрији, Великој Британији, Холандији, Белгији, Швајцарској, Луксембургу, Италији и на Кипру.